Fakta om Alstadsæter

20120610_032

Hvor er Alstadsæter?

Alstadsæter er noen gårder/gårdsbruk i Valldal i Norddal kommune på Sunnmøre. Stedet ligger ca 15 km nordøst for kommunesenteret Sylte, og ca 18 km sørvest for Trollstigen.

Alstadsæter ligger på østsiden av elva Valldøla ved turistattraksjonen Gudbrandsjuvet (Gudbrandsfossen).

Det er tre gårdsbruk på Alstadsæter.

Hvor kommer navnet fra?

Alstadsæter er et stedsnavn fra Norddal kommune i Møre og Romsdal.

Stedsnavngranskeren og historikeren Oluf Rygh mente at navnets første ledd kom fra elvenavnet Alma, ei elv som renner ut i elva Valldøla. Andre navnehistorikere mener navnet er fra vikingtida og er navnet til rydningsmannen. Første ledd kommer dermed av mannsnavnet Aulir eller Olvir + stad.

-sæter kommer av at Alstadsæter-gårdene opprinnelig har vært sæter for Alstad. Alstad ligger på vestsida av elva Valldøla. Alstadsæter-brukene ligger på østsida.

I matrikkelen av 1647 blir navnet skrevet Alstadsetter. Det samme blir gjort i 1666 og 1723.

Brukene har lokalt blitt kalt for Uren. Navnet kommer sannsynligvis av at det ligger mange større steiner i både inn- og utmark. Rett nord for Alstadsæter ligger Skjærsura. Det har blitt sagt at dette er en av landets største steinurer.

Hva står i bygdeboka om Alstadsæter?

Les mer her.