Archive for januar, 2011

Hva står i bygdeboka om Alstadsæter?
By 20. januar 2011 0 Comments Read More →

Hva står i bygdeboka om Alstadsæter?

Hva står det i Norddal bygdebok om Alstadsæter? I Norddal bygdebøker V, bindet «Ættebok for Norddal, del 1», opprinnelig skrevet av Leonhard Tafjord, men oppdatert og ajourført av Terje Linge i 1997, står følgende på side 24: Blir kalla «Ura» til dagleg (Rygh). Alstadsetter 1666 og 1723. l matrikkelen av 1647 blir garden også kalla Alstadsetter […]

Posted in: Stedet, Uren